Nieuws

De goudkoers is sinds begin juni sterk gestegen. Dat wekt ook bij vermogende klanten opnieuw interesse voor dat gegeerde edelmetaal.

Private bankers worden overspoeld met vragen over goud en de beheerders nemen het kostbare metaal op in hun beleggingsstrategieën. Goud geldt als een veilige haven, maar de koers kan sterk schommelen. Daardoor beperken de beheerders de blootstelling. Doorgaans is maar een (zeer) klein deel van het vermogen van klanten belegd in goud. Maar alles hangt af van hun beleggersprofiel.

Eind mei kostte een ounce (31,1 gram) goud circa 1.300 dollar. Begin augustus was dat al 1.500 dollar, en sindsdien fluctueert de koers rond dat niveau. In amper twee maanden tijd werd goud dus 15 procent waardevoller. Dat trok de aandacht van zowel private bankers als hun klanten.
” Beleggen in goud zie ik als de kruiding op onze fondsen. ”

De koers van het gele metaal bleef de eerste maanden van het jaar zeer stabiel, maar daar kwam plots verandering in. Geopolitieke spanningen, de brexitsaga, de hoogtes en laagtes in de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China en de groeivertraging deden de onzekerheid hoog oplaaien. Daardoor kwam goud opnieuw op het voorplan.

De stevige stijging van de goudprijs heeft de appetijt van privatebankingklanten aangescherpt, of op zijn minst hen aan het denken gezet. ‘Sinds de zomer vragen steeds meer klanten of het zinvol is in goud te beleggen’, zegt Guillaume Duchesne, directeur beheer van Transatlantic Bank Belgium. ‘We bevinden ons in een complexe economische omgeving. In die omstandigheden lijkt goud een interessante optie. Beleggers die al jaren in de markt zitten, vinden het fijn op een tastbaar actief te kunnen terugvallen.’
vrij.)

Private banking

Rijke Belgische particulieren moeten voor het eerst betalen om geld bij hun private bank te parkeren. En waarom stopt u uw beleggingsportefeuille best niet te vol met goud? U leest er meer over in de Private Banking-bijlage.

‘Sommige klanten kwamen bij ons met vragen over goud, maar ook wij hebben hen op eigen initiatief voorgesteld erin te beleggen’, vertelt Patrice Gensse, hoofd portfoliobeheer voor privatebankingklanten bij Deutsche Bank België. ‘Rekening houdend met de zeer mooie prestaties van de portefeuilles dankzij de aandelenmarkten hebben we aan het begin van de lente onze klanten voorgesteld in goud te beleggen om een defensieve component toe te voegen. Geen enkele klant heeft geweigerd.’

‘De jongste tijd kregen ook wij meer vragen van klanten over goud’, zegt Jérôme van der Bruggen, beleggingsstrateeg van Degroof Petercam. ‘Maar onze hernieuwde interesse voor het gele metaal dateert al van 2016, mede door de brexit. Sindsdien hebben we de posities in de portefeuilles die we beheren verhoogd.’

‘De jongste jaren vertonen steeds meer vermogende klanten interesse voor goud’, zegt David Schmidt, managing director bij Banque de Luxembourg België. ‘Dat is een gevolg van het lagerentebeleid van de centrale banken.’

De populariteit van goud betekent niet dat de private banken hun portefeuilles ermee volstouwen. ‘Wie in goud wil beleggen, beperkt dat het best tot 1 à 3 procent van zijn portefeuille’, benadrukt René Havaux, CEO van Delen Private Bank. ‘Het is in zekere zin de kruiding op onze fondsen. Vandaag beleggen onze fondsen ongeveer 1 procent of iets minder in goud.’

Bij Transatlantic Bank België ‘neemt goud, met niet meer dan 2 tot 3 procent, een relatief bescheiden plaats in de portefeuille in’, zegt Duchesne. Zonder het aandeel aan goud in de klantenportefeuilles te preciseren zegt Jérôme van der Bruggen (Degroof Petercam) ‘dat het slechts over enkele, niet over tientallen, procenten gaat. Wij beleggen een klein deel van de portefeuille in goud wegens de omgekeerde correlatie met andere activa.’

Deutsche Bank België heeft vanaf het begin van het tweede kwartaal meer ingezet op goud. ‘Sinds vijf tot zes maanden hebben we in elke portefeuille gemiddeld 3 tot 4 procent in goud belegd’, zegt Patrice Gensse. Om de juiste blootstelling aan het edelmetaal te bepalen, houden private bankers rekening met het risicoprofiel van de klant. ‘Het percentage goud in een portefeuille hangt ervan af of de klant een conservatief, defensief, neutraal, dynamisch of agressief profiel heeft’, zegt Frank Vranken, hoofdstrateeg bij Puilaetco Dewaay Private Bankers. ‘Als er nood is aan wat meer veiligheid, hebben we goud in portefeuille.’

Doordat de koers van het gele metaal sinds kort sterk gestegen is, zijn sommige klanten geneigd een te groot deel in goud te beleggen. ‘Ze houden geen rekening met het relatief speculatieve karakter van goud’, zegt David Schmidt van Banque de Luxembourg België. ‘Goud verdient in elke goed gespreide portefeuille een plaats, maar je moet je erover waken dat het percentage niet

Private bankers zetten goud niet alleen in als spreidingsmiddel, maar ook om de portefeuille te beschermen. ‘Er zijn twee redenen voor onze hernieuwde interesse voor goud sinds 2016’, zegt Van der Bruggen van Degroof Petercam. ‘Ten eerste is het een veilige haven in onzekere tijden. Bij volatiele beurzen presteert goud in veruit de meeste gevallen goed. Ten tweede waakt goud over het behoud van waarde, ook in tijden van negatieve rente. Met welk actief kan je vandaag voor hetzelfde bedrag brood kopen als 2.000 jaar geleden? Alleen met goud.’

‘Goud heeft in principe een opportuniteitskost omdat het noch een coupon, noch een dividend oplevert’, zegt Frank Vranken van Puilaetco Dewaay Private Bankers. ‘Maar vandaag zijn de rentevoeten zelfs negatief en zijn de aandelenmarkten in de ban van onzekerheden, zoals een handelsoorlog. Daardoor wordt de opportuniteitskost van goud plots een opportuniteitswinst. Net om die redenen was ik de voorbije jaren zelden tuk op het gele metaal, maar vandaag sta ik er zeer positief tegenover.’
” We gaan ervan uit dat de extreem lage reële rente nog geruime tijd aanhoudt. Daarom is het belangrijk in goud te blijven beleggen. ”

René Havaux (Delen Private Bank) is minder enthousiast. ‘Goud is een markt van vraag en aanbod. Dankzij de technische middelen van vandaag kan er gemakkelijk meer van geproduceerd worden. Als de vraag niet in dezelfde mate groeit, kan dat op de prijs wegen. Dan kan een klein onevenwicht grote koersschommelingen veroorzaken. Het edelmetaal worstelt nog met een andere handicap: het wordt amper gebruikt voor industriële toepassingen. Een oude boutade van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett vat het perfect samen: ‘Goud wordt uit een gat in de grond gehaald, waarna opnieuw een gat in de grond wordt gegraven om het in te verbergen.’’

Bij Deutsche Bank België meent Wim D’Haese, hoofd beleggingsadvies, evenwel dat ‘goud nog een hele tijd in trek zal blijven’. Want het kostbare metaal ‘is populair als de rentevoeten laag of zelfs negatief zijn. En de centrale banken zijn van plan hun zeer soepele monetair beleid nog lang aan te houden.’

Guillaume Duchesne (Transatlantic Bank Belgium) deelt die mening. ‘We gaan ervan uit dat de extreem lage reële rentevoeten nog geruime tijd aanhouden. Daarom is het belangrijk in goud te blijven beleggen.’

Inflatie

Goud wordt ook beschouwd als een buffer tegen inflatie. Die is vandaag laag, maar munterosie blijft een bekommernis die de koers van het gele metaal kan ondersteunen. ‘We zien goud als een soort verzekering tegen geldontwaarding en systeemrisico’s’, zegt David Schmidt (Banque de Luxembourg België).

Havaux (Delen Private Bank) is minder overtuigd: ‘Ik heb goud altijd beschouwd als een verzekeringspolis waarvan je niet precies weet wat ze dekt, noch of ze wel tussenkomt wanneer het moet. Tijdens de Golfoorlog dacht men dat goud een hoge vlucht zou nemen. Uiteindelijk bewoog de koers maar weinig. Het blijft moeilijk de trigger te bepalen die een koersstijging in gang zet.’
1 à 3 procent . Wie in goud wil beleggen, beperkt dat het best tot 1 à 3 procent van zijn portefeuille.

Volgens Frank Vranken (Puilaetco Dewaay Private Bankers) kan munterosie een gegronde reden zijn om in goud te beleggen. ‘De kostprijs van geld wordt uitgedrukt door de rente. Maar die is onder nul gedaald. Dat zegt dus veel over de waarde die geld momenteel heeft…’

Hoe beleg je in goud? ‘Je opteert het best voor goudstaven of gouden munten of voor goudtrackers (beursgenoteerde fondsen, ook ETF’s of exchange traded funds genoemd, die de goudprijs perfect spiegelen, red.) die echt goud aanhouden’, zegt Havaux (Delen Private Bank). ‘Want als je goud beschouwt als een verzekering tegen catastrofes, ben ik er niet van overtuigd dat complexe afgeleide financiële producten in dat geval soelaas bieden.’
Bankkluis

‘Ik stel vast dat de oudere generaties nog altijd dol zijn op fysiek goud’, zegt Vranken (Puilaetco Dewaay Private Bankers). ‘Normaal bewaren ze dat in een bankkluis. De KBL-groep (het moederhuis van Puilaetco Dewaay Private Bankers, red.) bezit in Luxemburg een van de grootste kluizen in Europa waar goud wordt bewaard. Jongere klanten beleggen liever in trackers die gewaarborgd zijn door fysiek goud. Dat werkt een stuk flexibeler.’

Ook Transatlantic Bank Belgium werkt bij voorkeur met trackers. ‘Dat gaat prima’, verklaart Guillaume Duchesne. ‘Het gaat dan om trackers gekoppeld aan fysiek goud. Zo vermijden we verrassingen. We spelen dus in op de evolutie van goud, niet op die van goudmijnaandelen.’
Hetzelfde valt te horen bij Degroof Petercam. ‘Wij gebruiken ETC’s (exchange traded commodities, fondsen die de prijs van een bepaalde grondstof weerspiegelen, red.). Dat is praktisch op het vlak van de kosten en het gemak van de transacties’, zegt Jérôme van der Bruggen. ‘Er zijn veel soorten ETC’s, maar we prefereren ETC’s die voor 100 procent in fysiek goud beleggen. Wij letten ook goed op de jaarlijkse bewaarkosten, de financieringskosten enzovoort. Wij geven ook de voorkeur aan fondsen die groot genoeg zijn, want dat garandeert een vlotte verhandelbaarheid.’

Deutsche Bank België raadt privatebankingklanten, afhankelijk van hun risicoprofiel, aan te beleggen in fysiek goud dat bewaard wordt in de kluizen van de bank. ‘We kunnen dan verslag uitbrengen over de evolutie van het rendement. Klanten met een dynamisch profiel krijgen bijvoorbeeld het advies te beleggen in goudmijnen’, legt Patrice Gensse uit. ‘Aandelen van goudmijnen zijn misschien geen veilige haven, maar ze hebben wel als voordeel anticyclisch te zijn vergeleken met andere aandelenposities.’


Beleggers mogen verwachten dat de stijging van de goudprijs aan zal houden, zeker wanneer onzekerheid de markt blijft domineren, aldus de laatste voorspelling van de Wereldbank.

In een rapport dat dinsdag werd gepubliceerd gaf het instituut aan dat ze verwacht dat de goudprijs volgend jaar met 5,6 procent gaat stijgen. Er wordt daarmee een koers verwacht rond de 1.600 dollar per ounce.

Uit het rapport: “The risks to the precious metals price outlook are on the upside and reflect heightened uncertainty and weak growth prospects of the global economy”

De goudprijs zag afgelopen derde kwartaal al een stijging van 12,6 procent, waarbij de koers steeg naar het hoogste niveau in zes jaar tijd.

Volgens de Wereldbank is de toegenomen vraag naar goud vooral afkomstig door de aankopen van centrale banken, de toegenomen interesse van beleggers in goud-ETF’s en de verkoop van sieraden, voornamelijk in India.

De verwachting is dat goud het best presterende edelmetaal gaat zijn, zeker ook omdat andere edelmetalen als platina en zilver afhankelijk zijn van de industriële vraag, die volgens hen tegen gaat vallen.

Toch voorziet zij ook voor zilver volgend jaar een stijging van 4,9 procent, waarbij de prijs richting de 19 dollar per ounce stijgt.

De analisten verwachten dat de koperprijs volgend jaar 2,3 procent gaat stijgen na een daling van 8 procent dit jaar. De edelmetalen zullen het daarbij volgend jaar beter doen dan andere metalen, aldus de analisten bij de bank.

Volgens Gerald Celente zijn er steeds meer gevestigde instituten, zoals een Wereldbank en een IMF, die waarschuwen voor een volgende recessie.

Celente is een Amerikaanse trendvoorspeller, uitgever van Trends Journal, bedrijfsadviseur en auteur die voorspellingen doet over financiële markten wereldwijd.

Hij meent dat het belangrijke indicatoren zijn dat mogelijk een “catastrofale recessie” in aantocht is. De enige manier om je daar tegen in te dekken is het aanhouden van goud, aldus Celente.